No.
  Question
  เกณฑ์
  1
  ท่านมีความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รั้วคอนกรีตสำเร็จรูปอย่างไร
  ดี
  พอใช้
  ปรับปรุง
  -
  แข็งแรงมีความปลอดภัย
  ดีพอใช้ปรับปรุง
  -
  ราคาเป็นอย่างไร
  ดีพอใช้ปรับปรุง
  -
  ใช้งานสะดวกง่ายต่อการใช้งาน
  ดีพอใช้ปรับปรุง
  -
  ดัดแปลงแก้ไขบนแผ่นรั้วสำเร็จรูปได้
  ดีพอใช้ปรับปรุง
  2
  ระบบการติดตั้งแบบไหนที่ท่านคิดว่าดีเหมาะสำหรับท่าน
  ดี
  พอใช้
  ปรับปรุง
  -
  ระบบติดตั้งที่ใช้แกนเสาสำหรับรั้วรุ่น Smart Fence
  ดีพอใช้ปรับปรุง
  -
  ระบบการติดตั้งที่เป็นเสาไอ
  ดีพอใช้ปรับปรุง
  -
  ระบบการติดตั้งที่เป็นแบบเสาหล่อ,ก่ออิฐฉาบปูน
  ดีพอใช้ปรับปรุง
  -
  3
  ท่านคิดว่าราคาของรั้วสำเร็จรูปควรอยู่ในราคาเท่าไหร่(ราคาต่อเมตร) ไม่รวมติดตั้ง
  -
  4
  รูปแบบของรั้วสำเร็จรูปที่ท่านต้องการให้เป็น
  เลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก
  -
  สามารถปรับปรุงหน้าตาของรั้วได้โดยไม่ต้องรื้อรั้วเดิมออกต้องการให้รั้วมีสีสันมากกว่าที่เป็นผิวรั้วคอนกรีตอยากให้รั้วมีความทันสมัยเข้ากับตัวบ้านต้องการให้รั้วติดตั้งง่ายผู้รับเหมาหรือใครก็สามารถติดตั้งเองได้สามารถทำความสะอาดได้ง่ายใช้วัสดุอื่นที่ไม่ใช่คอนกรีตแต่มีความคงทนแข็งแรง
  5
  ในอนาคตท่านมีแนวโน้มจะเปลี่ยนมาใช้รั้วสำเร็จรูปในระยะเวลาแค่ไหน
  -
  ระยะเวลา 1-3 เดือนระยะเวลา 3-6 เดือนระยะเวลา 6-12 เดือนยังไม่ทราบแน่ชัด
  6
  ถ้าท่านต้องการใช้รั้ว ท่านต้องการใช้ผลิตภัณฑ์รั้วสำเร็จรูปรุ่นใด
  -
  7
  ท่านมีเหตุผลอย่างไรในการเลือกซื้อหรือเลือกใช้รั้วสำเร็จรูปของบริษัท
  -
  สะดวกรวดเร็วในเรื่องการส่งสินค้าการติดตั้งที่รวดเร็วมีมาตรฐานในการทำงานมีราคาที่สามารถตัดสินใจได้มีการให้คำแนะนำปรึกษาตั้งแต่เรี่มจนติดตั้งเสร็จ
  8
  ท่านชอบผลิตภัณฑ์รั้วสำเร็จรูปรุ่นใดของทางบริษัท
  -
  SmartFence (Standard 2.0 แบบทึบ)SmartFence (Standard 2.2 แบบทึบ)SmartFence (Standard 2.2 แบบโปร่ง)SmartFence (Bamboo แบบทึบ)SmartFence (Bamboo แบบโปร่ง)Premium Fence (Stone Tree Stacked Stone)Premium Fence (Stone Tree Ashlar)Eco Fence DD Fence 5 cm.Eco Fence DD Fence 25 cm.Cowboy FenceSolar Farm Roof
  9
  สถานที่ที่ท่านต้องการติดตั้งรั้วสำเร็จรูปเป็นสถานที่แบบใด
  -
  บ้านพักที่อยู่อาศัยมีพื้นที่บริเวณโครงการหมู่บ้านจัดสรร, รั้วแบ่งแปลงระหว่างบ้านพื้นที่การเกษตร , สวนพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมสถานที่หน่วยงานราชการ
  Menu