AIR FLOW & BAMBOO

ความโปร่งสบายในสไตล์แบบ Air Flow นั้นเน้นที่การทำให้บรรยากาศภายในพื้นที่ไม่ดูอบอ้าวบวกกับ
การจัดสวนในสไตล์พื้นน้ำทำให้พื้นที่บริเวณนี้จะมีความเย็นสบายมีอากาศที่ไหลเวียนได้ตลอดเวลา
ไม่อึดอัดจนเกินไป


ธรรมชาติเป็นต้นกำเนิดของชีวิตทำให้แนวคิดที่ต้องการให้วิถีชีวิตของเราอยู่ติดกับธรรมชาติมากขึ้น
จึงเป็นแนวคิดของรั้วรุ่น Bamboo ที่มีลวดลายสะท้อนความเป็นธรรมชาติอย่างลงตัวในลวดลายที่
คล้ายกับต้นไม้ไผ่ ทำให้รั้วรุ่นนี้ดูแล้วสดชื่นสบายตา ซึ่งมีทั้งในรุ่นที่เป็นแบบทึบและแบบโปร่งเช่นกัน

รั้วสำเร็จรูปรุ่น Air Flow และรุ่น Bamboo
รั้วสำเร็จรูปรุ่น Air Flow และรุ่น Bamboo