DD FENCE & LOUVER 4 cm.

รั้วรุ่น DD FENCE 4 , 5 cm. เหมาะกับบ้านที่ต้องการความเรียบง่ายและประหยัดค่าใช้จ่าย
ซึ่งมีให้เลือกให้รุ่นที่มีขนาดความหนา 4 cm. และ 5 cm. ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้กัน

———————————————

รั้วกลุ่ม Green Product รุ่น Louver เหมาะกับบ้านที่ต้องการๆไหลเวียนของอากาศได้ดี
สำหรับคนที่ต้องการความโปร่งสบายมีการถ่ายเทอากาศ เย็นสบายไม่อบอ้าว

รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป รุ่น DD Fence และรุ่น Louver
รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป รุ่น DD Fence และรุ่น Louver