COWBOY FENCE & METAL SHEET FENCE

รั้ว Cowboy Fence รั้วสไตล์ Country รสนิยมอันดับต้นๆ ในรูปแบบของงานฟาร์มปศุสัตว์
และระบบงานเกษตรทั้งหลายที่ต้องการแนวรั้วเป็นบริเวณกว้างมีเสน่ห์ต่อผุ้พบเห็น
———————————————-

ความรวดเร็วคือจุดเด่นของงานรั้วรุ่น Metal Sheet Fence เป็นงานรั้วที่มีโครงสร้างมารองรับ
กับแผ่น Metal Sheet สะดวกต่อการติดตั้งที่ง่ายและเร็ว อาจจะใช้ในงานที่มีแนวรั้วชั่วคราว
หรือถาวรก็ได้เช่นกัน

รั้วสำเร็จรูป Cowboy Fence และ Metal sheet Fence
รั้วสำเร็จรูป Cowboy Fence และ Metal sheet Fence